carte de plasmide
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

carte de plasmide 1. #1
  inviteb38fc7ba

  carte de plasmide


  ------

  bonjour à tous,

  connaitriez vous des sites qui permettent d'avoir les cartes de plasmide, afin de connaitre les enzymes de restriction ainsi que la taille des plasmides...pour ceux qui n'ont pas DNA strider.

  bonne soirée

  -----

 2. #2
  Yoyo

  Re : carte de plasmide

  salut

  Oui en voici un tres bien : http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php
  il permet de tout faire.

  Yoyo

 3. #3
  inviteb38fc7ba

  Re : carte de plasmide

  malheureusement les 2 plasmides qui m'interessent ne sont pas dans la liste

 4. #4
  Yoyo

  Re : carte de plasmide

  ah zut, désolé j'avais mal compris ta question!
  Je croyais que tu cherchais un logiciel permettant de visualiser un plasmide a partir de sa sequence d'ADN.

  Malheureusement il n'existe pas de base de données pour les plasmides. mais c'est quoi le nom de tes plasmides ?
  Yoyo

 5. A voir en vidéo sur Futura
 6. #5
  inviteb38fc7ba

  Re : carte de plasmide

  ce que je recherche c'est la carte de restriction de plasmide...pRS425 et pAE30

 7. #6
  Yoyo

  Re : carte de plasmide

  J'ai rien trouvé pour le pAE30, en revanche voici la sequence du pRS425, tu n'as plus qu'a la copié/collé dans le site que je te donnais dans mon message 2 et tu auras ta carte de restriction (a moins que tu n'es strider).

  Yoyo
  Citation Envoyé par pRS425 sequence
  1 tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
  61 cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
  121 ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
  181 accatatcga ctacgtcgta aggccgtttc tgacagagta aaattcttga gggaactttc
  241 accattatgg gaaatgcttc aagaaggtat tgacttaaac tccatcaaat ggtcaggtca
  301 ttgagtgttt tttatttgtt gtattttttt ttttttagag aaaatcctcc aatatcaaat
  361 taggaatcgt agtttcatga ttttctgtta cacctaactt tttgtgtggt gccctcctcc
  421 ttgtcaatat taatgttaaa gtgcaattct ttttccttat cacgttgagc cattagtatc
  481 aatttgctta cctgtattcc tttactatcc tcctttttct ccttcttgat aaatgtatgt
  541 agattgcgta tatagtttcg tctaccctat gaacatattc cattttgtaa tttcgtgtcg
  601 tttctattat gaatttcatt tataaagttt atgtacaaat atcataaaaa aagagaatct
  661 ttttaagcaa ggattttctt aacttcttcg gcgacagcat caccgacttc ggtggtactg
  721 ttggaaccac ctaaatcacc agttctgata cctgcatcca aaaccttttt aactgcatct
  781 tcaatggcct taccttcttc aggcaagttc aatgacaatt tcaacatcat tgcagcagac
  841 aagatagtgg cgatagggtc aaccttattc tttggcaaat ctggagcaga accgtggcat
  901 ggttcgtaca aaccaaatgc ggtgttcttg tctggcaaag aggccaagga cgcagatggc
  961 aacaaaccca aggaacctgg gataacggag gcttcatcgg agatgatatc accaaacatg
  1021 ttgctggtga ttataatacc atttaggtgg gttgggttct taactaggat catggcggca
  1081 gaatcaatca attgatgttg aaccttcaat gtagggaatt cgttcttgat ggtttcctcc
  1141 acagtttttc tccataatct tgaagaggcc aaaagattag ctttatccaa ggaccaaata
  1201 ggcaatggtg gctcatgttg tagggccatg aaagcggcca ttcttgtgat tctttgcact
  1261 tctggaacgg tgtattgttc actatcccaa gcgacaccat caccatcgtc ttcctttctc
  1321 ttaccaaagt aaatacctcc cactaattct ctgacaacaa cgaagtcagt acctttagca
  1381 aattgtggct tgattggaga taagtctaaa agagagtcgg atgcaaagtt acatggtctt
  1441 aagttggcgt acaattgaag ttctttacgg atttttagta aaccttgttc aggtctaaca
  1501 ctaccggtac cccatttagg accagccaca gcacctaaca aaacggcatc aaccttcttg
  1561 gaggcttcca gcgcctcatc tggaagtggg acacctgtag catcgatagc agcaccacca
  1621 attaaatgat tttcgaaatc gaacttgaca ttggaacgaa catcagaaat agctttaaga
  1681 accttaatgg cttcggctgt gatttcttga ccaacgtggt cacctggcaa aacgacgatc
  1741 ttcttagggg cagacatagg ggcagacatt agaatggtat atccttgaaa tatatatata
  1801 tattgctgaa atgtaaaagg taagaaaagt tagaaagtaa gacgattgct aaccacctat
  1861 tggaaaaaac aataggtcct taaataatat tgtcaacttc aagtattgtg atgcaagcat
  1921 ttagtcatga acgcttctct attctatatg aaaagccggt tccggcctct cacctttcct
  1981 ttttctccca atttttcagt tgaaaaaggt atatgcgtca ggcgacctct gaaattaaca
  2041 aaaaatttcc agtcatcgaa tttgattctg tgcgatagcg cccctgtgtg ttctcgttat
  2101 gttgaggaaa aaaataatgg ttgctaagag attcgaactc ttgcatctta cgatacctga
  2161 gtattcccac agttaactgc ggtcaagata tttcttgaat caggcgcctt agaccgctcg
  2221 gccaaacaac caattacttg ttgagaaata gagtataatt atcctataaa tataacgttt
  2281 ttgaacacac atgaacaagg aagtacagga caattgattt tgaagagaat gtggattttg
  2341 atgtaattgt tgggattcca tttttaataa ggcaataata ttaggtatgt ggatatacta
  2401 gaagttctcc tcgaccgtcg atatgcggtg tgaaataccg cacagatgcg taaggagaaa
  2461 ataccgcatc aggaaattgt aaacgttaat attttgttaa aattcgcgtt aaatttttgt
  2521 taaatcagct cattttttaa ccaataggcc gaaatcggca aaatccctta taaatcaaaa
  2581 gaatagaccg agatagggtt gagtgttgtt ccagtttgga acaagagtcc actattaaag
  2641 aacgtggact ccaacgtcaa agggcgaaaa accgtctatc agggcgatgg cccactacgt
  2701 gaaccatcac cctaatcaag ttttttgggg tcgaggtgcc gtaaagcact aaatcggaac
  2761 cctaaaggga gcccccgatt tagagcttga cggggaaagc cggcgaacgt ggcgagaaag
  2821 gaagggaaga aagcgaaagg agcgggcgct agggcgctgg caagtgtagc ggtcacgctg
  2881 cgcgtaacca ccacacccgc cgcgcttaat gcgccgctac agggcgcgtc gcgccattcg
  2941 ccattcaggc tgcgcaactg ttgggaaggg cgatcggtgc gggcctcttc gctattacgc
  3001 cagctggcga aagggggatg tgctgcaagg cgattaagtt gggtaacgcc agggttttcc
  3061 cagtcacgac gttgtaaaac gacggccagt gagcgcgcgt aatacgactc actatagggc
  3121 gaattgggta ccgggccccc cctcgaggtc gacggtatcg ataagcttga tatcgaattc
  3181 ctgcagcccg ggggatccac tagttctaga gcggccgcca ccgcggtgga gctccagctt
  3241 ttgttccctt tagtgagggt taattgcgcg cttggcgtaa tcatggtcat agctgtttcc
  3301 tgtgtgaaat tgttatccgc tcacaattcc acacaacata ggagccggaa gcataaagtg
  3361 taaagcctgg ggtgcctaat gagtgaggta actcacatta attgcgttgc gctcactgcc
  3421 cgctttccag tcgggaaacc tgtcgtgcca gctgcattaa tgaatcggcc aacgcgcggg
  3481 gagaggcggt ttgcgtattg ggcgctcttc cgcttcctcg ctcactgact cgctgcgctc
  3541 ggtcgttcgg ctgcggcgag cggtatcagc tcactcaaag gcggtaatac ggttatccac
  3601 agaatcaggg gataacgcag gaaagaacat gtgagcaaaa ggccagcaaa aggccaggaa
  3661 ccgtaaaaag gccgcgttgc tggcgttttt ccataggctc cgcccccctg acgagcatca
  3721 caaaaatcga cgctcaagtc agaggtggcg aaacccgaca ggactataaa gataccaggc
  3781 gtttccccct ggaagctccc tcgtgcgctc tcctgttccg accctgccgc ttaccggata
  3841 cctgtccgcc tttctccctt cgggaagcgt ggcgctttct catagctcac gctgtaggta
  3901 tctcagttcg gtgtaggtcg ttcgctccaa gctgggctgt gtgcacgaac cccccgttca
  3961 gcccgaccgc tgcgccttat ccggtaacta tcgtcttgag tccaacccgg taagacacga
  4021 cttatcgcca ctggcagcag ccactggtaa caggattagc agagcgaggt atgtaggcgg
  4081 tgctacagag ttcttgaagt ggtggcctaa ctacggctac actagaagga cagtatttgg
  4141 tatctgcgct ctgctgaagc cagttacctt cggaaaaaga gttggtagct cttgatccgg
  4201 caaacaaacc accgctggta gcggtggttt ttttgtttgc aagcagcaga ttacgcgcag
  4261 aaaaaaagga tctcaagaag atcctttgat cttttctacg gggtctgacg ctcagtggaa
  4321 cgaaaactca cgttaaggga ttttggtcat gagattatca aaaaggatct tcacctagat
  4381 ccttttaaat taaaaatgaa gttttaaatc aatctaaagt atatatgagt aaacttggtc
  4441 tgacagttac caatgcttaa tcagtgaggc acctatctca gcgatctgtc tatttcgttc
  4501 atccatagtt gcctgactcc ccgtcgtgta gataactacg atacgggagg gcttaccatc
  4561 tggccccagt gctgcaatga taccgcgaga cccacgctca ccggctccag atttatcagc
  4621 aataaaccag ccagccggaa gggccgagcg cagaagtggt cctgcaactt tatccgcctc
  4681 catccagtct attaattgtt gccgggaagc tagagtaagt agttcgccag ttaatagttt
  4741 gcgcaacgtt gttgccattg ctacaggcat cgtggtgtca cgctcgtcgt ttggtatggc
  4801 ttcattcagc tccggttccc aacgatcaag gcgagttaca tgatccccca tgttgtgcaa
  4861 aaaagcggtt agctccttcg gtcctccgat cgttgtcaga agtaagttgg ccgcagtgtt
  4921 atcactcatg gttatggcag cactgcataa ttctcttact gtcatgccat ccgtaagatg
  4981 cttttctgtg actggtgagt actcaaccaa gtcattctga gaatagtgta tgcggcgacc
  5041 gagttgctct tgcccggcgt caatacggga taataccgcg ccacatagca gaactttaaa
  5101 agtgctcatc attggaaaac gttcttcggg gcgaaaactc tcaaggatct taccgctgtt
  5161 gagatccagt tcgatgtaac ccactcgtgc acccaactga tcttcagcat cttttacttt
  5221 caccagcgtt tctgggtgag caaaaacagg aaggcaaaat gccgcaaaaa agggaataag
  5281 ggcgacacgg aaatgttgaa tactcatact cttccttttt caatattatt gaagcattta
  5341 tcagggttat tgtctcatga gcggatacat atttgaatgt atttagaaaa ataaacaaat
  5401 aggggttccg cgcacatttc cccgaaaagt gccacctgaa cgaagcatct gtgcttcatt
  5461 ttgtagaaca aaaatgcaac gcgagagcgc taatttttca aacaaagaat ctgagctgca
  5521 tttttacaga acagaaatgc aacgcgaaag cgctatttta ccaacgaaga atctgtgctt
  5581 catttttgta aaacaaaaat gcaacgcgag agcgctaatt tttcaaacaa agaatctgag
  5641 ctgcattttt acagaacaga aatgcaacgc gagagcgcta ttttaccaac aaagaatcta
  5701 tacttctttt ttgttctaca aaaatgcatc ccgagagcgc tatttttcta acaaagcatc
  5761 ttagattact ttttttctcc tttgtgcgct ctataatgca gtctcttgat aactttttgc
  5821 actgtaggtc cgttaaggtt agaagaaggc tactttggtg tctattttct cttccataaa
  5881 aaaagcctga ctccacttcc cgcgtttact gattactagc gaagctgcgg gtgcattttt
  5941 tcaagataaa ggcatccccg attatattct ataccgatgt ggattgcgca tactttgtga
  6001 acagaaagtg atagcgttga tgattcttca ttggtcagaa aattatgaac ggtttcttct
  6061 attttgtctc tatatactac gtataggaaa tgtttacatt ttcgtattgt tttcgattca
  6121 ctctatgaat agttcttact acaatttttt tgtctaaaga gtaatactag agataaacat
  6181 aaaaaatgta gaggtcgagt ttagatgcaa gttcaaggag cgaaaggtgg atgggtaggt
  6241 tatataggga tatagcacag agatatatag caaagagata cttttgagca atgtttgtgg
  6301 aagcggtatt cgcaatattt tagtagctcg ttacagtccg gtgcgttttt ggttttttga
  6361 aagtgcgtct tcagagcgct tttggttttc aaaagcgctc tgaagttcct atactttcta
  6421 gagaatagga acttcggaat aggaacttca aagcgtttcc gaaaacgagc gcttccgaaa
  6481 atgcaacgcg agctgcgcac atacagctca ctgttcacgt cgcacctata tctgcgtgtt
  6541 gcctgtatat atatatacat gagaagaacg gcatagtgcg tgtttatgct taaatgcgta
  6601 cttatatgcg tctatttatg taggatgaaa ggtagtctag tacctcctgt gatattatcc
  6661 cattccatgc ggggtatcgt atgcttcctt cagcactacc ctttagctgt tctatatgct
  6721 gccactcctc aattggatta gtctcatcct tcaatgctat catttccttt gatattggat
  6781 catactaaga aaccattatt atcatgacat taacctataa aaataggcgt atcacgaggc
  6841 cctttcgtc
  D'apres ce lien: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/v...ide&val=416323

  YOyo

 8. #7
  inviteb38fc7ba

  Re : carte de plasmide

  merci yoyo

 9. #8
  ananda

  Re : carte de plasmide

  Citation Envoyé par vanessa25 Voir le message
  ce que je recherche c'est la carte de restriction de plasmide...pRS425 et pAE30
  Yo

  J'ai trouvé un article décrivant la mise au point du plasmide pAE30 : il résulte apparemment d'une succession de sous-clonages via différents vecteurs...faudra faire des petits calculs pour retrouver la séquence finale !

  Lien de l'article ici (in english)

  a+

 10. #9
  Jean-Luc P

  Re : carte de plasmide

  Juste histoire de faire de la pub pour un beerware bien sympa sur PC :
  pDRAW32 est un utilitaire de design de plasmides bien sympa. http://www.acaclone.com/

  Snon APe http://www.biology.utah.edu/jorgensen/wayned/ape/ se défend aussi.
  Jean-Luc
  La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
  Salvor Hardin

 11. #10
  ananda

  Re : carte de plasmide

  Citation Envoyé par Jean-Luc P Voir le message
  Juste histoire de faire de la pub pour un beerware bien sympa sur PC :
  pDRAW32 est un utilitaire de design de plasmides bien sympa. http://www.acaclone.com/

  Snon APe http://www.biology.utah.edu/jorgensen/wayned/ape/ se défend aussi.

  Yes je confirme !!!
  Je l'utilise depuis plusieurs années, et il est vraiment facile de prise en main (comme d'autres choses). Bref, on peut designer des plasmides, faire des cartes de restriction avec une enzyme ou un lot d'enzymes, définition d'amorces PCR, etc.

  pDRAW32 est vraiment top pour gérer (sans prise de tête) ses constructions...en plus il est beerware (contrairement à d'autres logiciels, certes plus perfectionnés, mais très chers...)

  tchuussssssss

 12. #11
  invite84b0382c

  Re : carte de plasmide


Discussions similaires

 1. Plasmide recombinant
  Par invite81474f79 dans le forum Biologie
  Réponses: 9
  Dernier message: 23/05/2008, 10h27
 2. [Divers] Plasmide et bactérie
  Par invite1421f658 dans le forum Biologie
  Réponses: 6
  Dernier message: 24/02/2008, 18h52
 3. [Génétique] Plasmide
  Par invite5c3f4ec1 dans le forum Biologie
  Réponses: 3
  Dernier message: 19/12/2007, 22h36
 4. Déchiffrage d'une carte de plasmide
  Par invitebfd897d9 dans le forum Biologie
  Réponses: 7
  Dernier message: 02/10/2006, 17h22
 5. plasmide
  Par invitef31b56f9 dans le forum Biologie
  Réponses: 5
  Dernier message: 20/04/2005, 15h10
Découvrez nos comparatifs produits sur le sport et la santé : thermomètre médical, soins personnels...